Aktuálně

MY MÁME KONTAKTY A PODKLADY NA PROJEKTY, KTERÉ VY POTŘEBUJETE!

Aktuálně nabízíme tyto projekty:

Projekt na výstavbu zemědělských farem - kravíny, prasečáky, slepičáren, chovu ryb, pěstování zeleniny , výstavby skleníků včetně  energetických uzlů, zpracování zemědělských produktů tzn mlékárny, masozávody zpracování ovoce a zeleniny, sklady ovoce a zeleniny , sklady obilí  sila, mlýny, technologické linky na výrobu krmných směsí

Skleník 10 ha
Skleník 3ha
Skleník 246 ha
Výstavba farmy na 1200 hlav (Крупного рогатого скота)
Výstavba farmy na 2400 hlav (КРС)
Prasečák 40.000 hlav
Sklady obilí 100.000 t
Sklady obilí 800.000 t
Výrobny krmných směsí 20.000 t
Výrobna krmných směsí 40.000 t
Mlékárna 5.000 l
Mlékárna 20.000 l
Mlékárna 100.000 l
Mlékárna 400.000 l
Masozávody
Sklady ovoce a zeleniny
Sklady brambor a mrkve
Závody na minerálku 10.000 l a větší
Pivovar 10.000 l
minipivovary
Spirtzavod

Sítě benzínových pump

Bytová výstavba

Rekonstrukce a modernizace kotelen

Malé vodní elektrárny

Kogenerační jednotky