Profil společnosti

Od 1.1.2011 prošla společnost řadou zásadních změn. Pod novým vedením nabízí IKS svým klientům  služby, především v oblastech dodávek strojů, zařízení , náhradních dílů, klíčových technologií a investičních celků do odvětví potravinářského, farmaceutického, energetického, chemického a petrochemického průmyslu. Na základě zkušeností a kontaktů managementu společnosti, nabízí IKS obchodní a spediční služby do všech zemí světa. Naší doménou je především  východní Evropa, ale i západní Evropa  a USA.  Jsme tým profesionálů, kteří umí dotáhnout nabídkové řízení do podpisu kupní smlouvy.

Firma Interkontaktsevis spol. s r.o. byla založena v roce 1991 a svoji činností významně přispívá k rozšiřování a rozvoji obchodních, podnikatelských a společenských vztahů se státy bývalého SSSR.


Prostřednictvím dlouholetých aktivních kontaktů v jednotlivých zemích Ruské Federace, Běloruska, Ukrajiny, Uzbekistánu, Kazachstánu a dalších, organizujeme a zajišťuje pro české, slovenské i zahraniční firmy, podnikatele a instituce poradenskou, konzultační a akviziční činnosti při zakládání společenských podniků, účasti na výstavách a veletrzích, dodávky technologií, strojů a náhradních dílů, výstavby malých pivovarů, dovozy surovin a materiálů.

Od roku 1999 vytvořila za podpory Velvyslanectví Běloruské republiky v Praze, Běloruské vědeckotechnické asociace, Svazu průmyslu a dopravy v ČR a obchodních a průmyslových komor obou republik Běloruské informační a komerční centrum v Brně.

Běloruské centrum působí jako prostředník při zajišťování poptávky a nabídky ve státech SNS, vytipovává a zprostředkovává přístup k informacím o Bělorusku a státech SNS.

Od roku 2002 v rámci své činnosti organizujme s marketingovou firmou Vars Ltd., Vinnica na Ukrajině společné Business fóra pro české a slovenské podnikatele k získání perspektivních kontaktů a obchodních vazeb na Ukrajině, v Bělorusku, RF a státech SNS.

Od roku 2015 poskytujeme služby a dodáváme materiál v oblasti 3D tisku a prototypové výroby pro automotive zákazníky.