Projekty "Východní trhy"

Nabízíme projekty, které jsou připraveny k realizaci od našich obchodních partnerů ze zemích bývalého SSSR. 

Nabízené projekty obsahují zpracovanou studii proveditelnosti: (např. harmonogram projektu, finanční analýzy, analýzy rizik, lidské zdroje, technické řešení projektu, monitorovací indikátory, rozpočty, územní dopady apod.)

Zároveň úzce spolupracujeme s velkou projekční kanceláří v RF s velkým procentem realizací, i pro ně rovněž hledáme dodavatele různých technologií pro projekty. 

O projektech a poskytnutí těchto informací jsme ochotni jednat s potencionálními zájemci.

V současné době jsou v Rusku vypsány programy na obnovu a rozvoj zemědělství včetně zpracovatelských technologií (mléka, masa ovoce a zeleniny atp.). Dále jsou vyhlášeny programy na obnovu energetiky, ekologické projekty týkající se likvidace odpadů, spalovny energetická centra, ČOV, BPS atp..

Naše firma spolupracuje s informacemi, které jsou připravovány a vyhodnocovány na nejvyšší úrovni RF, máme informace o přípravě mnoha projektů v jednotlivých guberniích RF a zemích bývalého SSSR. Nyní jsou konkrétní možnosti pro český průmysl zejména v oblasti budování infrastruktury města a  celých oblasti,  jako např. výstavba obytných a kancelářských objektů, dětských školek, sportovišť (jako např. zimních stadionů), energetika a teplo, vodovody a kanalizace, dopravní infrastruktura, zemědělské objekty jako kravíny, prasečáky, slepičárny atp., průmyslové skleníky, sklady ovoce a zeleniny, sklady chladírny a mrazírny, přípravny krmných směsí, výstavba pivovarů, budování kulturních areálů, nemocnic a zdravotnických zařízeni a řada dalších projektů.

Dále se jedná o možnosti pro firmy se zaměřením například  pro dřevozpracující průmysl a těžbu dřeva, výroba stavebních a dodávky stavebních materiálů a sanitární keramiky, ale také potravinářský a zpracovatelský průmysl atd.

Přístup k projektům máme v RF díky vytvořeným dlouholetým kontaktům a vazbám na úrovni nejvyšších, gubernií a starostů měst.

Neváhejte nás kontaktovat, případně nám zašlete nezávaznou informaci o Vašich možnostech, referencích, abychom Vás mohli doporučit k případnému zařazení do seznamu potencionálních dodavatelů (importérů). Tyto informace budou sloužit pro lepší orientaci gubernátorů (gubernií) pro vyplňování úkolů (projektů) stanových v jednotlivých guberniích RF.

Vaší účastí nebo prezentací získáte velkou šanci k uzavření zakázek pro Vaší firmu.